O Fascijalnoj manipulaciji

Fascije sačinjavaju široku lepezu tjelesnih tkiva u koja spadaju membrane, ligamenti, tetive, viscera, meningee, mezenterijum...Većina ovih tkiva potiče od mezoderma koji još tokom embrionalnog razvoja započinje specifični pokret spiralnog uvrtanja tj. skupljanja i razvlačenja (coiling or rolling movement). Od njega započinju nasljedni mikropokreti tj. motilitet koji su toliko bitni kod mnogobrojnih osteopatskih tehnika u dijagnozi i tretmanu.

Fascije se nalaze u svakom nivou tijela i čine osnovni element ljudske fiziologije. Služe kao prva linija naše odbrane i funkcionira nezavisno od CNS-a što je još jedan od razloga zašto ih zovu Periferni mozak.

Sa mehaničke točke gledišta fascije su organizirane u lance i slojeve sa ciljem odbrane tijela od restrikcija-ograničenja. Kada restrikcije pređu određeni prag tolerancije fascije odgovaraju tako što modificiraju svoj viskoelasticitet, mijenjajući kolagenska vlakna i transformirajući zdrave fascijalne lance u promijenjene patološke lance.

Fascije pamte svaku traumu koja dovodi do promjene motiliteta. Kroz senzitivnost treniranih ruku, možemo percipirati pokrete na mikronivou i na taj način detektirati poremećaje motiliteta, što nam otkriva povijest bolesti pacijenta.

Razne terapijske tehnike koje su prilagodjene svakom pacijentu u stanju su da povrate normalan motilitet. Na taj način fascijalni poremećaji mogu biti izbjegnuti, čime se omogućuje tijelu da povrati normalne fiziološke funkcije.

Iz ovog razloga možemo reći da se zdravlje svake osobe velikim dijelom reflektira na fascijama.

Iz zbornika radova - Zagreb 2005 6. Hrvatskog kongresa o suradnji klasične i nekonvencionalne medicine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH.

manualna terapija
 

Kontakt

Vilma Ćosić
Viši fizioterapeut
mob: 091 7945285
vilmacosic@gmail.com

 
© Centar za posturalnu reedukaciju i neuromišićnu masažu POSTURA 2008. Sva prava pridržana.