Posturalna reedukacija

- KINEZITERAPIJA NAKON MANUALNE TERAPIJE

Program kineziterapije za posturalnu reedukaciju kod skoliotičnog, kifotičnog i lordotičnog držanja i ostalih stanja i sindoma sastoji se od nekoliko komponenata:
1.vježbe zagrijavanja,
2.vježbe disanja,
3.vježbe jačanja muskulature,
4.posturalne vježbe korekcije i samokorekcije,
5.vježbe istezanja.
Program je strogo individualiziran i prilagođen dobi i stupnju deformiteta, a planira se na temelju kliničkog pregleda i prethodne fizioterapijske obrade već opisane tehnike.

postura
Prije.............................................Poslije

prije-poslije 

Kontakt

Vilma Ćosić
Viši fizioterapeut
mob: 091 7945285
vilmacosic@gmail.com

 
© Centar za posturalnu reedukaciju i neuromišićnu masažu POSTURA 2008. Sva prava pridržana.